/

Ekim 20, 2023

Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

cszcDELTA KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.Doküman NoFR-59
ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASIİlk Yayın Tarihi12.06.2023
Revizyon No00
Revizyon Tarihi

Sürekli ve sürdürülebilir gelişme ve büyüme potansiyelindeki şirketimiz, tüm süreçlerinde yaratıcı ve dinamik bir hizmet anlayışını benimsemiş ve sürekli kıl­mıştır.

Bu çerçevede kuruluşumuzun Entegre Yönetim Sistemi politikası;

  • Etik kurallara, standartlara, yasal şartlara ve yönetim sistemi gerekliliklerine daima uymak,
  • Müşteri ihtiyaçlarını doğru olarak belirlemek, istenilen standartlarda ve zamanda, sektöre en uygun koşullarda ürün ve hizmet sunarak müşteri beklentilerini eksiksiz olarak yerine getirmek, müşteri memnuniyetini sürekli kılmak,
  • Müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ile ilişkilerimizi ortaklık anlayışı içerisinde yürütmek,
  • Müşterilerimize, tedarikçilerimize, çalışanlarımıza ve diğer paydaşlarımıza sağladığımız avantajları sürekli geliştirmek,
  • Bilgimizi, tecrübemizi, kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak, faaliyetlerimizin çevreye ve insan sağlığına olan etkilerini kontrol altında tutarak yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştirmek,
  • Tüm çalışanlarımızda kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği bilincini geliştirmek, eğitimlerle bilgi ve becerilerini artırmak,
  • Doğal kaynakların verimli kullanımını sağlamak, yaşam döngüsü yaklaşımı ile çevrenin korunmasına, kirliliğin önlenmesine özen göstermek ve atıkların kaynağında azaltılmasını sağlayarak geri kazanım yöntemlerimizi geliştirmek, geri kazanımı teşvik etmek ve çevreye sürekli pozitif değer kazandırmak,
  • Tüm faaliyetlerimizde sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarını sürekli kılmak, tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğuna inanarak çalışanlarımızın ve ilgili tüm tarafların sağlık bütünlüğünü bozabilecek tehlike ve riskleri önceden tespit ederek gerekli azami seviyedeki tedbirleri almak ve bunu sürdürülebilir kılmak,
  • Çalışanlarımız ve çalışan temsilcilerimizin beklenti ve görüşlerine değer vermek, etkin danışma ve katılım düzenlemeleri oluşturmak ve bu düzenlemeleri engelleyecek bariyerleri ortadan kaldırmak, olayları, tehlikeleri, riskleri ve fırsatları raporlarken çalışanlarımızın hiçbir endişe duymamaları için en üst seviyede yönetim desteği vermek,
  • Değerlerimizden ve sektör beklentilerinden ödün vermeyerek paydaşlarımızın kuruluşumuza duyduğu güvenin sürekliliğini sağlamaktır.

                                                                                                                                                               Genel Müdür

                                                                                                                                                              Sinan UÇANOK